CyberBioMed LTD

Oferujemy również szkolenia pracowników (lekarzy, pielęgniarek, pracowników biurowych) z zakresu:

Kadr, szkoleń prawnych, pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników administracyjnych. Zajęcia odbywają się z ekspertem ds. administracyjno-kadrowych, prawnikiem i ratownikiem medycznym.
 
Obsługi aparatów ciśnieniowych:
Cel szkolenia: nauka personelu z obsługi autoklawów, obsługi butli tlenowych, obsługi aparatów medycznych zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego
Program szkolenia:
 - obsługa aparatu/ów
 - okresowa techniczna obsługa aparatu
 - wykrywanie usterek i analiza błędów
Czas szkolenia: 1 dzień
Certyfikat: Tak
Materiały: materiały edukacyjne - checklist
Miejsce: w zgłoszonej placówce przy stanowisku obsługi aparatu
                                                         Od cena: od 100,00 zł

     
                                                          © 2017. ECOM Alicja Musialik Wszystkie prawa zastrzeżone.