CyberBioMed LTD

 

„MÓWIENIE NIE JEST JUŻ PROBLEMEM”

  Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Krtań Elektroniczna / Rurka Tracheostomijna  

Oferujemy Krtań Elektroniczną oraz Rurkę Tracheostomijnąw 100% dofinansowaną 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 Jakie czynności należy wykonać aby otrzymać protezę krtani/laryngofon i rurkę tracheostomijną? 


      KROK PIERWSZY:

   Podczas wizyty w poradni laryngologicznej poprosić o wystawienie zlecenia na krtań elektroniczną, rurkę tracheostomijną (na naszej stronie znajduje się plik do pobrania zawierający wniosek NFZ).

                                                       WNIOSEK NFZ DO POBRANIA


  KROK DRUGI:

  Zlecenie należy zatwierdzić w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, na terenie którego pacjent jest zarejestrowany (zaakceptowane zlecenie jest gwarancją zapłaty przez NFZ kwoty w wysokości 1600 zł co stanowi 100%  refundację krtani MicroVox, kwota refundacji rurki tracheostomijnej przez NFZ wynosi 150 zł i przysługuje raz na rok) 


  KROK TRZECI:

      W przypadku dokumentowanych niskich dochodów można udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (właściwego dla miejsca zamieszkania) i wystąpić o dofinansowanie na zakup krtani   elektronicznej typu HiVox ze środków PFRON. Koszt protezy HiVox wynosi 2 500 zł netto. Limit dofinansowania NFZ to 1600 zł, pozostałą kwotę w wysokości 900 zł mogą pokryć  w/w instytucje (wystawiamy fakturę pro forma, którą należy dołączyć do wniosku składanego w MOPS  lub PCPR).    

        

          Zlecenie proszę wysłać na adres:

                    ECOM Alicja Musialik        
                  ul. Przysieki 4        
             42-625 Ożarowice    
          tel. 32 388 46 60
           kom. 880 558 555

 

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NOWA KRTAŃ PRZYSŁUGUJE RAZ NA 5 LAT.     
                                                                    © 2017. ECOM Alicja Musialik Wszystkie prawa zastrzeżone.