CyberBioMed LTDZgłoszenia proszę kierować na adres 
e-mail: 

info@cyberbiomed.comWycena prac oraz zakres kontroli zostaje ustalony przed przystąpieniem do prac przygotowawczych.          Wprowadziliśmy nowy zakres usług polegający na przygotowaniu placówek medycznych do kontroli NFZ, sanepidu oraz współpracy w projektach badawczych.
Naszym celem jest pomoc w przygotowaniu całej placówki pod kontem spełnienia wymogów zawartych w obecnie obowiązujących umowach i przepisach.

Firma specjalizuje się w przygotowaniu placówki pod względem: 
  • dokumentacji technicznej oraz sprawdzenia sprawności działania (przeglądu technicznego) urządzeń medycznych wykazanych w POZ-cie,
  • dokumentacji pracowniczej – wymagania akt osobowych pracowników wykazanych do kontraktu, grafiki i czas pracy personelu, 
  • przygotowanie placówki pod względem technicznym tj. wymagane oznaczenia na drzwiach lekarzy, wymagania tablic informacyjnych placówki, oznaczenia schodów i wind, zasady przechowywania leków i szczepionek, informacje dla pacjentów itp.
  • dokumentacji kartoteki pacjentów i wymagalności ich przechowywania.

W tablice informacyjne, regulaminy, taśmy ostrzegawcze itp., placówkę 
zaopatrzy nasza firma.

cena za przygotowanie placówki jest zależna od jej wielkości oraz wymagań kontrolnych